Liikekeskuksen asuntoinfo

Liikekeskuksen asuntoinfo ja vuosikokous 2014

2.4.2014 pidetty asukasinfo nykyisen liikekeskuksen alueen tulevaisuudesta ja Pro Westend ry:n vuosikokous kiinnostivat asukkaita. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua suunnitelmista hakea alueelle kaavamuutosta ja sen toteuduttua myydä se YIT:lle pääosin asuintalorakentamiseen. YIT:n Kari Kuittinen ja Arkkitehdit NRT Oy:n Jyrki Tasa esittelivät tämänhetkisiä rakennussuunnitelmia, joissa rakennukset nousevat kahdeksaan (8) kerrokseen asti ja liiketilaa on suunniteltu n. 1000 m2 ja vastaanottivat asukkaiden kriittisenkin palautteen niistä jatkokehitystä varten. Pro Westend ry tulee myös koostamaan yhteenvedon asukkaiden tunnelmista ja viemään sitä eteenpäin prosessin kuluessa.