Tervetuloa PRO WESTENDin kotisivuille!

Täällä voit tutustua Westendin alueen historiaan sekä alueen kyläyhdistyksen Pro Westend ry:n vaiheisiin. Ajankohtaista-palstalle olemme koonneet viimeisimpiä aluettamme koskevia uutisia. Tapahtumat-osiosta löydät tiedot vuosittain toteutettavista asukastapahtumista kuvakavalkadeineen.

Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistyksen liiton (EKYL) jäsen.

Löydät yhdistyksemme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen sivun alalaidasta.

Westendinportin asemakaavamuutos ei vielä 16.1. esityslistalla

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokouksessaan 23.10. palautti Westendinportin asemakaavamuutoksen takaisin valmisteluun. Vuoden 2019 ensimmäinen kokous on 16.1., jonka esityslistalla Westendinportti ei vielä ole.

Asemakaavan muutos kortteli 13057, tontti 4, Munkkiluodonkuja 2

Asuinkerrostalojen korttelialueelle suunnitellaan kahta uutta kerrostaloa. Tekninen ja ympäristötoimi on lähettänyt tiedotteen osallisille 10.12.2018

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Westend_230134

Ankkurisaarentie 4-6 asemakaavamuutos

Westendin asemakaavan, alue 230133 Ankkurisaarentie 4-6, muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 3.12. 2018 - 3.1.2019.

Mielipiteet suunnitelmasta jätettiin 3.1.2019 mennessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Westend_230133

Rantaraitin käyttäjätutkimus / Metropolia 2018

Espoon Rantaraitti, osana Perille asti -hanketta, toimii pilotointialueena tulevaisuuden liikkumispalveluille, jotka kohdennetaan paikallisille asukkaille ja matkailijoille.  Yhtenä hankkeen toteuttajista on Espoo Marketing. Perille asti - hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Metropolia suoritti kesällä 2018 kyselyn, jolla kartoitettiin neljässä eri kohteessa vierailijoiden kokemukset alueella liikkumisesta: Westendin, Haukilahden, Matinlahden rannoilla ja Galllen-Kallelan museo.

Voit tutustua tutkimuksen tuloksiin oheisesta linkistä:

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Hankkeet/Perille_Asti__Rantaraitti_k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4tutkimus_Metropolia_2018.pdf

Asukasmäärä Westendissä vuodenvaihteessa 2017-2018

Espoon kaupunki julkaisi loppuvuodesta Espoon asukasmäärän vuoden 2017-2018 vaihteessa. Espoossa asukasmäärä kasvoi 4 461 hengellä ja oli vuodenvaihteessa 279 044 asukasta. Westendissä oli yhteensä 3 134 asukasta. Heistä 0-6 vuotiaita oli 226,  7-18-vuotiaita 563,  19-54-v.  1 318 ja 55 + v.  1 027.

Ohessa tietoa myös muilta lähialueilta:

Päätös Niittysaarentien ja Vehkasaarentien katusuunnitelmasta

Ohessa teknisen lautakunnan kokouksen 12.12.2018 päätös koskien Niittysaarentien ja Vehkasaarentien katusuunnitelmaa.

Haukilahti/Westend alueen asukkailla oma facebook-ryhmä

Olethan huomannut, että facebookiin on viime syksynä avattu Haukilahti-Westendin alueen asukkaille ja palvelujen tarjoajille oma facebook-ryhmä. Sen tarkoituksena on lisätä ja helpottaa yhteydenpitoa alueemme ympärillä. Kyse on suljetusta ryhmästä.


HYVÄ WESTENDILÄINEN - MUISTATHAN JÄSENMAKSUN 2019!

Varmista vahvuutemme Westendin edunvalvojana jatkossakin:
Jäsenmaksu 20 €/henkilö/vuosi

IBAN: FI80 2290 1800 0321 49
BIC: NDEAFIHH

HUOM! Viestikenttään JÄSENEN NIMI/NIMET, OSOITE JA SÄHKÖPOSTIOSOITE


Tutustu oheisesta linkistä Kyläkirjeisiimme.