Tervetuloa PRO WESTENDin kotisivuille!

Täällä voit tutustua Westendin alueen historiaan sekä alueen kyläyhdistyksen Pro Westend ry:n vaiheisiin.  Ajankohtaista-palstalle olemme koonneet viimeisimpiä aluetta koskevia uutisia. 

Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistyksen liiton (EKYL) jäsen.

Löydät yhdistyksen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen sivun alalaidasta.


=========================================

 Jäsenmaksu 2024

 Muistathan tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun.

   Summa:            25 € / HENKILÖ

   IBAN:                FI80 2290 1800 0321 49  

    BIC:                   NDEAFIHH

 Viestikenttä: jäsenen/jäsenten nimi, osoite ja              sähköpostiosoite.  Antamalla sähköpostiosoitteen saat ajankohtaiset infot alueen asioista sekä kyläkirjeen sähköisenä.

Westendin huvilakaupunki - kirjan lataus

Westendin historiasta kertova kirja painettiin vuonna 1990, kun yhdistys täytti 50 vuotta ja se saatiin digitaaliseen muotoon kaikkien luettavaksi vuonna 2020, kun yhdistys täytti 80 vuotta.

Mukavia lukuhetkiä !

Lataus oheisesta linkistä:

https://www.dropbox.com/s/7ishx1q4zfajdth/WESTEND%20kirja.pdf?dl=0

Kirja on Dropbox - pilvipalvelussa. Mikäli et ole vielä sen käyttäjä, kirjaudu palveluun ja lataa kirja omalle koneellesi. Latauspyynnöstäsi voi mennä hetki, sillä hyväksymme pyyntösi.

=========================================

Rinki -ekopisteen uusi paikka

Kierrätyspiste on palannut takaisin entiselle paikalleen Westendinpuiston koulun luonna olevalle parkkipaikalle. 

(2.7.2024)

Tvijälp -kannanottoja Länsiväylässä 26.6.2024 

Saimme Länsiväylän Mielipide-osaan yhdistyksemme kannanoton Tvijälpin saaresta koskien Espoon yleiskaavaa 2060. Samasta aiheesta on mukana myös kaksi muuta kirjoitusta.

https://nakoislehti.media.fi/lansivayla/4042cae7-01f7-421e-bd37-452f4ec2977e/10

(27.6.2024)

 

Anna henkilökohtainen palaute Tvijälpistä kaupungille !

 Pro Westend ry.  tulee osallistumaan Tapiolan Killan järjestämään Tapiolan suuralueen yhdistysten tapaamiseen 6.8.2024, jossa teemme yhteisen näkemyksen luonnoksesta kaupungille. Lisäksi osallistumme Espoon kaupungin asukasyhdistyksille järjestettävään keskustelutilaisuuteen 15.8.2024. Näissä molemmissa tilaisuuksissa tuomme esiin näkemyksemme Tvijälpin säilyttämiseksi vain virkistysalueena.

Tulemme tekemään kaupungille vielä asiasta yhdistyksen kannanoton asukkaiden viestien kera. 

 

Miten sinä voit vaikuttaa ?

Käy tekemässä oma henkilökohtainen palaute espoo.fi -sivujen kautta                                                                                     

https://app.maptionnaire.com/q/4fvi8ng9pts9   (14.6.2024)                                                                                                                                      
 

Saaristovenereitti

Tvijälpin saaresta suunnitteluvaraus  Aalto Development Oy:lle

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on myöntänyt 3.6.2024 Aalto Development Oy:lle  suunnitteluvarauksen Tvijälpin saareen asumisen,  pienvenesataman, katujen ja mantereen ja saaren välisen siltayhteyden suunnittelemiseen.  Varaus on voimassa 31.1.2026 saakka.  Aalto Development Oy on sama kiinteistökehitysyhtiö, joka on toteuttamassa mm. Westendin uimarannan viereen rakennettavaa Kuninkaansatama asuintaloa.

Saari on tämän hetkisessä ja tulevassa yleiskaavan luonnoksessa merkitty virkistysalueeksi, mikä ei mahdollista asuinrakentamista. Onkin erittäin tärkeää meidän asukkaina vaikuttaa tulevaan yleiskaavan, että saari säilyisi edelleen virkistyskäytössä. 

Jo ennen suunnitteluvarauksen päätöstä olemme  lähettäneet viestiä Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan  ja  elinkeino- ja kilpailujaoston jäsenille , että saaren palveluita kehitettäisiin kuten muitakin kaupungin virkistyskäytössä olevia saaria.  Saareen on nykyään päässyt vain veneilijät ja melojat.  Jotta saaresta pääsisi nauttimaan laajempikin joukko espoolaisia ja matkailijoita, ehdotimme, että saari lisättäisiin Espoon saaristovenereitille.  (3.6.2024)                    

 

Espoon yleiskaava 2060 kaavaluonnos nähtävillä 3.6. alkaen

Kaavaluonnos on nähtävillä 3.6.-3.9.2024. Alkukesän aikana järjestetään eri puolilla Espoota asukastilaisuuksia, jotka tarjoavat eväitä kaavaluonnoksen kommentoitiin ja tietoa kaavaluonnoksen sisällöstä koko Espoon sekä eri alueiden osalta. Tässä vaiheessa kaavatyötä moni asia on vielä avoinna, joten nyt on tärkeä hetki osallistua ja vaikuttaa. 

Westendin alue on esillä Tapiolan alueillassa 11.6, Espoon Kulttuurikeskus


Kysy jo etukäteen yleiskaavasta

Onko sinulla mielessäsi kysymys, johon haluaisit saada vastauksen? Kaupunkisuunnittelukeskus kerää jo etukäteen asukkaiden kysymyksiä yleiskaavan luonnoksesta. Kyselyyn pääset vastaamaan 19.6. asti tästä linkistä bit.ly/yleiskaavakysely24
Ennakkoon kerättyjä kysymyksiä käytetään apuna kesän asukastilaisuuksien valmistelussa. Yleisimmistä kysymyksistä tehdään lisäksi kysymys-vastaus-sivu yleiskaavan verkkosivuille espoo.fi/yleiskaava, jonne kootaan tieto ja linkit ajankohtaisiin ja tärkeisiin yleiskaavan 2060:n asioihin.

Yleiskaava 2060:n kaavasivuilta https://espoo.fi/fi/hankkeet/espoon-yleiskaava-2060 löydät kaavan viralliset tiedot kuten nähtäville tulevat aineistot ja ohjeet mielipiteen antamiseksi.

Osana yleiskaavan asukasvuorovaikutusta järjestetään asukasyhdistyksille oma keskustelutilaisuus torstaina 15.8., johon Pro Westend ry. tulee osallistumaan. Voit sitä ennen laittaa myös meille kommentteja Westendin osalta yleiskaavasta.               (3.6.2024)                            

Meidän puisto -malli

Kun kaupungin resurssit eivät riitä asuinympäristömme hoitoon korkealla laatutasolla, on kehitetty Meidän puisto -hanke, jossa asukkaat pääsevät itse osallistumaan oman asuinalueensa viihtyvyyteen.

Hoitotoimenpiteisiin tarvitaan aina kaupungilta lupa, jota voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoa toimintamallista saat sähköpostilla meidanpuisto@espoo.fi

https://www.espoo.fi/fi/meidan-puisto                                                                                                                                                (3.6.2024)

Saaristoveneet alkavat liikennöidä 1.6. alkaen

Ohessa linkki reittikohtaisiin aikatauluihin. Saaristoreitti pyöräilijöille jatkaa liikennöintiä.

Maanataisin saaristoveneet eivät kulje !

https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/saaristo/saaristoliikenne                           (3.6.2024)

Pro Westend ry:n vuosikokous 24.4.2024

Ohessa yhdistyksen esityslista tulevaan vuosikokoukseen 24.4.2024 klo 18 Westendinpuiston koululla.  Liitteenä myös menneen vuoden 2023 vuosikertomus yhdistyksemme toiminnasta.

Tervetuloa ! 


Kyläkirje ilmestyi 10.4.

Kyläkirjeemme 1/2024 ilmestyi 10.4.2024 ja jaettiin postin jakeluna jokaiseen westendiläiseen talouteen. Mikäli jostain syystä et ole sitä vielä lukenut ohessa lehti vielä sähköisenä.  Mukavia lukuhetkiä !

Espoon uuden yleiskaavan 2060 luonnoksen käsittely alkoi

Espoon yleiskaava 2060 kokoaa Espoon maankäytön kehityksen suuntaviivat samalle kaavakartalle. Yleiskaavan avulla kaupunki ennakoi ja varautuu tuleviin muutoksiin esim. väestön kasvu, ilmaston muutos, liikenteen murros ja digitalisaatio.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 28.2.2024 oli keskusteluavaus kaupungin kehityksestä tulevina vuosikymmeninä, jonka jälkeen kaupunginhallitus päätti kaavaluonnoksen asettamisesta asukkaiden nähtäville kevään aikana. Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään useita asukastilaisuuksia.  

Ohessa vertailua Westendin alueesta voimassa olevan yleiskaavan ja uuden yleiskaavan 2060 luonnoksen kesken. (19.4.2024)

MilIainen Haukilahti - Westend asuinalue on ?

Helmikuussa julkaistiin uusi Espoo alueittain 2022 -julkaisu. Se tuo kattavan annoksen tietoa Espoon eri alueista. Julkaisuun on koottu erilaisia väestöä, koulutusta, tuloja, terveyttä, työvoimaa, työpaikkoja, asuntoja ja rakennuksia kuvaavia indikaattoreita. 

Tutustu ohessa  Haukilahti – Westend alueen tietoihin tai ihan koko raporttiin.                                                                      (18.3.2024)

Westendinpuiston puistosuunnitelmasta päätös

Espoon kaupunkitekniikan keskus on 7.2.2024 hyväksynyt Westendinpuiston puistosuunnitelman. Asukkaille järjestettiin viime lokakuussa maastokävely, jonka jälkeen meillä oli mahdollisuus esittää suunnitelmasta kysymyksiä.

Westendinpuiston aluetta ja Munkkiluodonkujan kuivatusta palveleva hulevesiverkosto on rakennettu 1973. Hulevesilinja kulkee Munkkiluodonkujalta Westendinpuiston puistoalueen länsireunaa, Hiiralankaarta pitkin ja purkaa lopulta mereen. 50 vuoden aikana Westendinpuiston alueen rakennuskanta on tiivistynyt ja vettä läpäisemättömien pintojen määrä on kasvanut ja lisännyt merkittävästi alueella muodostuvien hulevesien määrää. Westendinpuiston alueen hulevesitulvariski on tunnistettu alueelta laadituissa selvityksissä. 

Tulvariski kohdistuu erityisesti Munkkiluodonkujan alueelle ja sen pohjoispuolella sijaitseviin kiinteistöihin.

Suunnitelman toteutumisen on arvioitu tapahtuvan tämän vuoden syksyllä. Katso liitteet.                                  (23.2.2024)

Haukilahden Seura ry:lle uusi puheenjohtaja

Haukilahden Seura ry:n puheenjohtaja on vaihtunut. Uutena puheenjohtajana on aloittanut Jari Suurla. Seuraa kymmenen vuotta johtanut Arto J. Pinomaa luopui tehtävästään ja hallituksen jäsenyydestä joulukuussa.

Seura täyttää tänä vuonna 60 vuotta.                                                                                                                                 (23.2.2024)

Surffareiden kontit säilyvät Toppelundissa

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslistalla oli 12.12.2023 Toppelundin rannassa toimivan purjelautaseura Surfing ry.:n konttien kohtalo. Espoon kaupungin virkamiehet olivat aikeissa häätää purjelautailijoiden kontit pois rannasta.  

Aikaisemmin tontille kaavailtiin rantaravintolaa, mutta hanke kaatui keväällä 2023 paikallisten asukkaiden vastustukseen. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti säilyttää tontin toistaiseksi rakentamattomana ja Surfing ry. sai kesällä uuden vuokrasopimuksen vuoteen 2028 asti.

Yhdistyksen oikaisuvaatimuksesta ja paikallisten asukkaiden mielipiteiden ansiosta Espoon Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi yksimielisesti oikaisuvaatimuksen ja myönsivät luvan konttien pitämiselle tontilla 31.8.2028 asti.

”Lautakunnan mielestä konttien vaikutus rantaraitin maisemiin ei ole merkittävä ja varastopaikan tarve purjelautaurheilulle rannan läheisyydessä on ilmeinen.”  (13.12.2023)


Kuninkaansatama 4:n uudisrakennuslupa myönnettiin

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 16.11.2023 päätettiin myöntää rakennuslupa Westendin uimarannan viereiselle Kuninkaansatama 4:n tontille. Kyse on viisikerroksisen asuinkerrostalon, kahden pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen, autokatoksen ja spa- ja ravintolarakennuksen rakentamisesta. Lisäksi haetaan lupaa syväsäiliöryhmälle sekä 26 maalämpökaivon poraamiseen.

Hankkeesta vastaava Ultivista kertoi, että tavoitteena on aloittaa maatöillä talven tai kevään aikana ja koko kohde kylpylöineen ja ravintoloineen on määrä valmistua 2027 alkuvuodesta.   (20.11.2023)

Liitteenä esittelymateriaali kohteesta:                      

Espoon yleiskaava 2060 -esitys yhdistyksen vuosikokouksessa

Ohessa Suur-Tapiolan alueen asukasyhdistysten yleiskaava-tapaamisesta yhteenvetomme, joka esitettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 25.4.2023.

Muovipakkausten kierrätys

Olemme useamman vuoden yrittäneet saada Hiiralantien Rinki-ekopisteeseen muovipakkausten keräystä. Rinki Oy ilmoitti alkuvuonna lisäävänsä muovin lajittelupisteitä merkittävästi, joten ehdotimme heille lajittelupistettä myös Hiiralantielle. 

Nyt muovipakkausten kierrätys onnistuu myös meillä, sillä ekopisteeseen on tuotu jopa kaksi isoa laatikkoa muovipakkauksia varten.  (26.6.2023)

Westendin edustalla olevasta Tvijälp ulkoilusaaresta myönnetty varaus kehittämisedellytysten kartoittamiseksi

Kiiinteisökehitysyhtiö Aalto Development Oy on jättänyt Espoon kaupungille suunnitteluvaraushakemuksen, jonka mukaan se haluaa rakentaa Westendin edustalla olevaan Tvijälp ulkoilusaareen mm. sillan, vierasvenesataman ja asuntoja. 

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 5.6.2023 varata yhtiölle saaren kehittämisedellytysten kartoittamiseksi. Se on kevyempi kuin suunnitteluvaraus. Varaus on voimassa 31.5.2024 asti. Hanke tulee edellyttämään yleiskaavan muuttamista ja asemakaavan laatimista.

Ohessa aiheesta juttu Länsiväylässä. Siinä kerrotaan virheellisesti, että Westend Sailorsin koti- ja vierasvenesatama olisi hankkeessa mukana. Mutta näin ei ole.

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5982420

(21.6.2023)


Tvijälp-saaressa jo nyt mökkejä

Tvijälp-ulkoilusaaresta löytyy jo tänä kesänä The Nolla Company -nimisen yhtiön rakentamaa seitsemän Nolla-mökkiä, pari käymälärakennusta, keittokatos ja laituri. Tätä hanketta alueemme asukkaat ovat ihmetelleet, sillä saaressa ei tähän mennessä edes telttailu ole ollut sallittua.

Kaupungin edustaja, Jarmo Kulmala, projektinjohtaja, vastasi tiedusteluumme: 

"Arvioimme vuokrauspäätöstä valmisteltaessa, että The Nolla Companyn Oy:n esitys laadittuine suunnitelmineen oli saaren rajoitteet mökkien sijoittelussa ja huoltoratkaisuissa riittävästi huomioiva. Rakentaminen ei edellytä puuston kaatoa tai pysyviä rakenteita kuten perustuksia, joten vuokra-ajan päätyttyä elementtirakenteiset mökit voidaan poistaa ja saattaa vuokra-alueet ennalleen. Tilapäisratkaisuna toteutettava hanke lisää saaren nykyisin vähäistä virkistyskäyttöä. Huomattakoon vielä, että vuokrauspäätös koskee vain osaa saaresta, ei koko saarta."

Alueemme asukkaan kommentti:

Venekuntia on kesäisin ollut joka päivä.  Saarten käyttöön vaikuttavat luonnollisesti palvelut. Tämä saari poikkeaa muista Espoon ulkoilusaarista seuraavasti:

- Ei laituria

- Ei peräpoijuja/kiinnittäytymisrenkaita

- Ei käymälöitä

- Ei keittokatosta

- Ei leiriytymistä saaressa

Nämä seikat ovat nyt muuttuneet, mutta vain vuokralaisen omien asiakkaiden osalta.  Muiden saaren käyttäjien mahdollisuudet ovat entuudestaan kaventuneet mökkikylän myötä.
Mitä tulee sijaintiin "vain osassa" saarta, niin kyseessähän on juuri se paras, kaunein, veneille rantautumisen mahdollistava ja retkeilijöille käytettävin osa saarta, jota ulkoilijat ovat tähän asti käyttäneet. Arviolta 90 prosenttisesti koko saaresta. 

Ohessa aiheesta juttu Länsiväylässä:

https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5982624

(21.6.2023)

Toppelundin rantakahvilatontti 

Osallistuimme kevään aikana Haukilahden Seuran adressiin, että Toppelundin puistoalueelle ei tulisi rakentaa rantakahvilaa parkkipaikkoineen. Se pienentäisi taas merkittävästi puistoaluetta. Ohessa Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tiedote kokouksesta  8.5.2023:

”Toppelundin rantakahvilatontti säilytetään toistaiseksi rakentamattomana.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti olla antamatta suunnitteluvarausta Toppelundin rantakahvila ja -ravintolakohteeksi osoitettuun tonttiin, sillä sen harkinnan mukaisesti tontti tulee toistaiseksi säilyttää rakentamattomana. Samalla jaosto totesi, että Haukilahden rannan palveluita voidaan ja tulee kehittää erityisesti Mellsteninniemellä.”

(8.5.2023)


Westendin liikekeskuksen autopaikoitus

Helpoin tapa käydä autolla Westendin liikekeskuksessa on, että auto parkkeerataan lyhytaikaisesti liikkeiden eteen. Valitettavasti paikat ovat usein täynnä ainakin päiväsaikaan, sillä paikkoja käyttävät rakennustyömaan työntekijät, vaikka YIT on sen kieltänyt.  Tiedoksenne, että Hiiralantien puolelta löytyy useita liiketilojen asiakkaille tarkoitettuja autopaikkoja. (4.4.2023)Tekstiilijätteen vastaanottopisteet

Jäteasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyvän tekstiilijätteen vastaanotto alueellisilla vastaanottopisteillä viimeistään nyt 1.1.2023.  Poistotekstiilit ovat käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan puhtaina hyödyntää materiaalina.

Lähinnä meitä olevat keräyspisteet ovat:

Stockmann Ainoa, Tapiola, Stockmannin 1.krs palvelupiste

Iso Omena, P1-kerros, kierrätyspiste parkkihallin sisäänkäynnin lähellä, 2 rullakkoa

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/lajittelu/vaatteet-ja-tekstiilit/          (2.1.2023)


Mitä tapahtui Westendissä 1972 ?

Espoon kaupunki täytti 50 vuotta 1.1.2022.  Espoon perinneseura on kutsunut kaupunginosayhdistykset ja asukkaat mukaan perinteenkeruu-talkoisiin Millainen Espoo oli 50 vuotta sitten?

Voit lähettää kirjoituksia ja valokuvia  vuodelta 1972 julkaistavaksi Espoon perinneseuran sivuilta löytyvällä lomakkeella. Perinnetieto ja muistot julkaistaan yhtenäisesti perinneseuran Espoo 1972 -teemasivuilla.

Kokosimme Westend Huvilakaupunki -kirjaan pohjautuen, mitä Westendissä tapahtui silloin. Lue oheisesta:

Tekninen lautakunta hylkäsi Toppelundin puiston padelkentät

Tekninen lautakunta 26.1. kokouksessaan yksimielisesti hylkäsi kahden padelkentän sijoittamisen Toppelundin puistoon. Espoon liikunnan ja urheilun tulosyksikköä tonttiyksikön kanssa kehotettiin jatkamaan sopivampien  kenttäpaikkojen kartoittamista. Siinä tulisi ottaa huomioon kenttien tasapuolinen sijoittuminen ja saatavuus Espoon aueella sekä luontoarvot.

Hienoa vihdoinkin huomata, että Espoon päättäjät kuuntelevat myös asukkaita päätöksen teossaan!  Päätös ei ollut itsestään selvä vaan se vaati satojen Haukilahti-Westend  alueen asukkaiden aktiivisuutta. Lautakunnalle toimitettiin n. 600 Haukilahden asukkaan adressi ja lisäksi suoraan Kaupungintekniikan keskukseen kirjoitti 90 yksityistä henkilöä, jossa mukana oli myös Pro Westend ry. 

Toppelundin puistoon suunnitellun rantakahvila- ja ravintolakohteen haun käsittely päätettiin 1.11.2021 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokouksessa yksimielisesti jättää pöydälle.  Seuraavat kokousajat ovat 28.2. ja 28.3..

(27.1.2022)


Espoon puhtaat rannat -hankkeen tiedotustilaisuus


Mellstenin uimaranta joutuu ajoittain uintikieltoon kohonneiden bakteeripitoisuuksien takia. Jotta Espoon kaupunki tarttuisi toimeen tilanteen parantamiseksi, aiheesta järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.1., joka koronarajoitteiden vuoksi oli etänä. Tilaisuuden järjestäjänä oli Nina Rudanko, haukilahtelainen ja Meri Löyttyniemi, kaupunginvaltuutettu, Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja. 

Tilaisuuden puhujia olivat:  Laura Höijer, Baltic Sea Action Group, Mari Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Esa Rauhala, Espoon kaupunki.

Espoon kaupunki kasvaa kovaa vauhtia ja jätevesimäärät samalla. Tiivis rakentaminen pahentaa hulevesiongelmaa, kun rakennettu ympäristö ei ime vettä. Nykyinen kapasiteetti ei riitä.  Myös Westendin uimarannalla on ajoittain herännyt kysymys tästä ongelmasta.  Viimeksi asiaa tiedustellessamme, vastattiin, että ongelmaa ei ole.  Mutta miten vaikuttaa Westendinportin kerrostalojen rakentaminen ?

Kiitos, Nina ja Meri, että olette ottaneet tämän tärkeän koko Espoota koskevan ongelman voimakkaasti esiin ! 

(27.1.2022)

Vuonna 1956 pelattiin jalkapallo-ottelu isät-pojat. Westendin olympialaiset olivat 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa suurta kansanjuhlaa säästä riippumatta kunhan pukeuduttiin asianmukaisesti !

Pro Westend  ry  80-vuotta !

Pro Westend ry:llä on tänä vuonna juhlavuosi, sillä oikeusministeriö hyväksyi Pro Westend ry -nimisen yhdistyksen 27.1.1941.  Perustava kokous pidettiin 22.12.1940.  Olemme yksi viidestä vanhimmasta Espoon kaupunginosayhdistyksestä.

Tässä pandemiatilanteessa emme valitettavasti voi juhlia hienoa saavutusta. Haluamme kuitenkin antaa kaikille westendiläisille, niin uusille kuin vanhemmillekin, mahdollisuuden tutustua Westendin asuinalueen ja Pro Westend ry:n historiaan. Vuonna 1990 valmistui yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan kirja Westend - Huvilakaupunki. Teos oli yhteistyö yhdistyksen ja Espoon kaupunkimuseon kesken. Kirjasta ei ollut mahdollista enää ottaa lisäpainosta, joten päätimme digitoida sen. 

Voit tutustua Westendin historiaan oheisesta linkistä:

https://www.dropbox.com/s/7ishx1q4zfajdth/WESTEND%20kirja.pdf?dl=0

P.S. Kirja on Dropbox - pilvitallennuspalvelussa. Jos et ole vielä sen käyttäjä, voit kirjautua palveluun lataaksesi kirjan omalle koneelle.