Ohje: Lisää tähän linkkejä joko kotisivuille tai ulkopuolisille sivuille, joista voi selaaja voi oppia tuntemaan paremmin yhdistyksen toimialaa. Ohjeita linkittämisestä »

Yhdistyksemme

ALKUTAIVAL
Pro Westend ry on yksi viidestä vanhimmasta Espoon kaupunginosayhdistyksestä. Espoon laajalla kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysverkolla on merkittävä rooli asukkaiden edunvalvojina ja kotiseutuhengen luojina.

Pro Westend ry perustettiin joulukuussa 1940.

Kokouskutsussa kerrottiin seuraavaa:
”Westendin asukkaat ovat viime aikoina keskustelleet paljon yhteistoiminnan hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä monien meille westendiläisille niin tärkeiden asioiden, kuten palosuojelu-, tie- y.m. kysymysten ratkaisussa.
Tällainen yhteistoiminta muodostunee tuloksellisemmaksi, jos perustetaan yhdistys tai kerho, jonka tarkoituksena on valvoa yhteisiä etuja ja kehittää yhteisiä harrastuksia. Sen vuoksi on oheiset sääntöehdotukset laadittu.
Toivoen voivamme luottaa myöskin Teidän myötävaikutukseenne ilmoitamme, että kerhon perustva kokous pidetään kuluvan joulukuun 22. päivänä klo 12 Westendin Tennisstadionissa.”
Allekirjoittajina olivat Gunnar Björk, Kalle Alakari, Fritz Schröder, A. A.Keinonen, Lauri Anjala ja Thorbjörn Gullichsen.
Kokouksessa päätettiin äänin 14-3 perustaa Pro Westend niminen yhdistys, jonka presidentiksi valittiin Thorbjörn Gullichsen. Oikeusministeriön hyväksyminen saatiin 27.1.1941.

Sääntöjen 1§:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli valvoa Westendin huvilakaupungin asukkaiden etuja, edistää huvilakaupungin kehitystä sekä urheilumahdollisuuksia ja viihtyisyyttä siellä. Kerrotaan, että yhdistyksen perustamiseen vaikutti erityisesti talvella 1940–1941 esillä ollut Harvian ehdotus mm. Westendin liittämisestä Helsinkiin. Vaikka tarkoituspykälää on sittemmin muutettu pariin otteeseen, mm. sääntöjen täysremontissa vuonna 1980, ajatus tontinomistajien yhteisten etujen ajamisesta on ollut päällimmäinen tarkoitus. Vasta vuoden 1990 sääntömuutoksessa alkaa selvästi olla mukana kotiseutuhengen vaaliminen.

TOIMINTA
Yhdistys on toiminut hyvin aktiivisesti säännöissä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi. 1940-luvulla rakennettiin palokaivo Kanervatien viereiseen puistikkoon. Omaa vapaapalonkuntaa ei saatu aikaiseksi, mutta se kompensoitiin avustamalla Gräsan VPK:ta. Vakioiaiheita alkuvuosina olivat Ankkurisaaren silta, Varsasaaren liikenne, Westendin kauppa, tonttien siisteys, teiden ja tievalaistuksen huono kunto.

1950-luvulla olivat samat asiat edelleen ajankohtaisia, mutta silloin alkoi aktiivinen toiminta uimarantojen ja urheilukentän hyväksi. Veden jakeluhäiriöt olivat myös esityslistoilla.

1960-luku oli asemakaavakysymysten vuosikymmen, jolloin alkoi myös yhdistyksen toiminta ”virkaatekevänä tienhoitokuntana”, kun oli hoidettava eräitä Westendin sivuteitä.

1970- ja 1980-luvulla toiminta jatkui samoissa merkeissä: osa-asemakaavoja ja näihin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin usein, mutta tieasiat saatiin kaupungin hoidettaviksi. 1980-luvulla alettiin järjestää palveluita westendiläisille mm. solmimalla vartiointisopimus ja valitsemalla isännöitsijä hoitamaan yhteisiä asioita.

1990–luvulla kuntoilu- ja talkootoiminta herätettiin uudestaan henkiin järjestämällä Westendin Witonen –juoksu/-kävely, talviurheilupäivä sekä siivoustalkoot. Myös kylän lapsille järjestettävästä toukokuisesta Kevätriehasta on tullut perinne. Lisäksi yhdistys järjestää lapsille ohjattua liikuntaa kesällä urheilukentällä, jouluaskartelu-lauantain sekä naisten jumppatunnit koululla.

JUHLAVAT VUODET
Vuosijuhlia yhdistys on viettänyt tultuaan täysi-ikäiseksi (21 v. juhlat ravintola Adlonissa) lähes joka 5. vuosi. 25-v. juhlat vietettiin Adlonissa ajankohtaisten kuplettiesitysten kera. 30-v juhlien kunniaksi monistettiin kokoelma Westend–muistelmia. 35- ja 40-vuotisjuhlat järjestettiin Kalastajatorpalla. Sittemmin vuosijuhlat ovat siirtyneet Dipolin kautta Hanasaaren kulttuurikeskukseen. Ohjelmassa on lähes aina ollut esiintyjinä oman kylän väkeä, mm. laulaja Tapani Kansa esiintyi yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa.


Lähde: Westend – Huvilakaupunki, Espoon kaupungin kotiseutusarja 1, 1990