Kutsu kokoukseen

VUOSIKOKOUSKUTSU 2017

28.3.2017 KLO 18.30
PRO WESTEND RY

 

VARSINAISTA VUOSIKOKOUSTA EDELTÄÄ INFO-OSUUS, JOSSA PRO WESTEND RY:N HALLITUS KÄY LÄPI ALUEEN AJANKOHTAISIA ASIOITA JA YHDISTYKSEN TOIMINTAA NIIHIN LIITTYEN.

 

Tervetuloa asukasyhdistyksemme sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Westendinpuiston koulun ruokasalissa tiistaina 28.3.2016 klo 18.30.

 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.Todetaan osanottajien puhe- ja äänivaltaisuus

4.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa

5.Esityslistan hyväksyminen

6.Edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esitteleminen

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen

8.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan lausunto ehkä antaa aihetta.

9.Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja 2018

10.Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

11.Hallituksen puheenjohtajan valinta

12.Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13.Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14.Päätetään medioista, joissa kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan

15.Keskustelua ajankohtaisista Westendin alueen asioista

16.Kokouksen päättäminen

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !