VUOSIKOKOUKSEN 20.3.2018 ESITYSLISTA

26.2.2018

VUOSIKOKOUS 20.3.2018 KLO 18 WESTENDINPUISTON KOULU 

ESITYSLISTA


Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat:


1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamine

3. Todetaan osanottajien puhe- ja äänivaltaisuus

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen toimintavuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esitteleminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan lausunto ehkä antaa aihetta.

9. Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja 2019

10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14. Päätetään medioista, joissa kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan

15. Keskustelua ajankohtaisista Westendin alueen asioista

16. Kokouksen päättäminen