Kannanotto Westendinportin kaavamuutoksesta toimitettu kaupungille 3.10.2016.

3.10.2016

Pro Westend ry laati asukaskyselyn tulosten pohjalta liitteen kannanoton kaupungille allaolevalla saatteella.

Vastaanottaja:

Espoon Kaupungin kirjaamo

Kopio:

Jukka Mäkelä,

Kaupunginjohtaja

Espoon Kaupunkisuunnittelulautakunta

Markku Markkula,

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

Torsti Hokkanen,

Kaupunkisuunnittelupäällikkö ja Kaupunkisuunnittelulautakunnan esittelijä

Olli Isotalo,

Teknisen toimen johtaja

Ossi Keränen,

Asemakaavapäällikkö

 

Arvoisat Vastaanottajat,

Toimitan liitteenä Pro Westend ry:n Westendin alueen asukkaiden puolesta laatiman kannanoton koskien kaavamuutosesitystä Westendinportti, 231601, 2683/2016 (kortteli 13080).

Kannanoton taustaksi teetimme asukaskyselyn 11.-28.9.2016. Tähän vastasi yhteensä 282 henkilöä (kun talouksia alueella n. 1200 kpl). Kyselystä ja sen avoimista vastaajakommenteista (kannanoton liitteenä) kävi selvästi esille asukkaiden enemmistön vastustus suunnitellunkorkuista rakentamista kohtaan. Lisäksi siinä selvitettiin muuta hankkeeseen liittyvää esim. palveluista hyödynnettäväksi prosessin kuluessa tarvittaessa.

Asukaskyselyn selkeiden tulosten pohjalta Pro Westend ry vaatii max 5-kerroksisen rakentamisen sallimista ko. tontilla kannanotossa tarkemmin esitetyin perustein.

Toivomme ja uskomme Espoo-tarinan hengessä asukkaiden mielipiteen vaikuttavan ja saavan päätöksenteossa ansaitsemansa painoarvon.  

Yhteistyöterveisin Pro Westend ry:n hallituksen ja alueen asukkaiden puolesta,

 

Elina Tolonen, puheenjohtaja

 

LIITE: KANNANOTTO KAAVAMUUTOSESITYKSEEN WESTENDINPORTTI, 231601, 2683/2016 JA ASUKASKYSELYN TULOKSET PÄHKINÄNKUORESSA JA AVOIMET VASTAAJAKOMMENTIT